Yurtiçi Turlar

Yurtdışı Turlar

Gemi Turları

Mavi Yolculuk

Oteller

Vize İşlemleri

Pasaport İşlemleri

PASAPORT İŞLEMLERİ

Pasaport Müracaatı ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

İnternet Şubesi aracılığıyla yapmış olduğunuz müracaatlarda, müracaat tarihini takip eden ilk iş gününde işlemleriniz için gerekli evraklarla birlikte Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat gelmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde işleminiz iptal olacak, yeniden müracaat etmeniz gerekecektir.

İnternet Şubemizi kullanmadan, bizzat kendiniz müracaat etmek istemeniz durumunda ise gerekli evraklarla birlikte ikamet ettiğiniz yer İlçe Emniyet Müdürlüğü`ne, aşağıda belirtilen İlçelerde** ikamet ediyorsanız en yakın birimimize başvurunuz.

Son beş yıl içinde evlenme, boşanma ve nakil durumlarında, soyad ve nüfus kütükleri değişime uğrayacağından form doldurulurken bir önceki soyad ve nüfus kayıtlarının ilgili bölümlerde parantez içine alınarak yazılması gerekmektedir.

Pasaport uzatma için aynı işlemlerin takip edilmesi gerekmektedir. Pasaport cüzdanınızın sayfaları yeterli değil ise yeni cüzdan bedeli alınacaktır.

Pasaport başvuru ve uzatma işlemleri yalnızca Umuma Mahsus Pasaportlar için geçerlidir.

İlk Defa alınacaklarda;

*Gerekli Evraklar: Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, 4 adet fotoğraf


Süre Uzatımında;

*Gerekli Evraklar: nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 3 adet fotoğraf


5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 15.Maddesine göre pasaport alacak olan vatandaşlarımızdan istenilen belgeler;

1- Pasaport Form Dilekçesi, (Ücretsiz olarak İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’nden veya ilçe Pasaport ünitelerinden temin edilir.)

2- Nüfus Hüviyet Cüzdanı’nın aslı,

3- 4 adet fotoğraf (4.5x6 ebadında) Polaraid Fotoğraf kabul edilmemektedir.

Fotoğraflar son durumu tespit eden, cepheden çekilmiş, şapkasız, güneş gözlüksüz, kadınlar için; çehrenin tam görülmesine mani olmayacak şekilde, başın saç diplerinden itibaren bir örtü ile bağlanmış olarak çekilmiş olan, sahibine benzemeyen, renkleri birbirine karışmış, eskiden çekilmiş, çarşaflı, peçeli olan yüz hatları tanınmayacak şekilde saç ve sakalları birbirine karışmış, siyah beyaz olarak çekilip sonradan renklendirilmiş fotoğraflar kabul edilmez, polaroid fotoğrafların ebat olarak küçük olması ve plastifiye makinesindan çıktıktan sonra sararması nedeniyle uygun olmamaktadır.

4- İşçi ve işçi ailesi olanların İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan alacakları belge,

5- Yurt dışında öğrenci olanlardan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak öğrenci belgesi,

6- Pasaportun meslek hanesine ithalatçı yazdırmak isteyen vatandaşlarımız İthalat Belgesi, İhracatçı yazdırmak isteyen vatandaşlarımız İhracatçılar Birliklerine üye olduklarına dair belge getirmeleri gerekir. Bunların haricinde teknik bir eğitim gerektiren meslekler için ( Kasap vs.) kişinin ve diploma gibi belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopisi eklenerek belgelenmesi gerekir.

7- Reşit olmayanlar veya mahcurların kanuni temsilcilerinden muvafakatnamesi (Kanuni temsilcileri yurt dışında olanların Konsolosluklardan muvafakatname),

8- Reşit olmayan çocuğun anne ve babasının boşanması halinde, Mahkeme çocuğun velayetini bunlardan hangisine vermişse (mahkeme velayeti tedbir yoluyla vermiş olsa dahi ) onun muvaffakatını gösterir resmi makamlarca tasdikli belge ve ilgili Mahkeme kararı örneğinin eklenmesi gerekir.

9- Evlilik dışında doğmuş çocuklar 1587 sayılı Nüfus Kanunu’ nun 20.Maddesi’nin 4 ve 5. Bendleri gereğince annesinin aile kütüğüne annenin soyadı ve onun bildireceği baba adı yazılır. Medeni Kanunun 290. Maddesi hükmüne göre nesebi sahih olmayan çocuğun anası doğuran kadındır. Babası tanıma veya bir hüküm ile tahakkuk eder. Bu durumda meşrufatlı nüfus kaydında 18 yaşından küçük çocuğun babasının olmadığı anlaşıldığına göre velayet hakkı anaya olmaktadır.

10- 2675 sayılı Kanunun 34/1. Maddesinde “Yabancı Mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet hukukuna göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesi gerekmektedir. Yabancı ülke mahkemelerine göre çocuklarının velayetlerinin kendisine verildiğini belirten vatandaşlarımızın çocuklarına pasaport almak için müracaat ettikleri de, yabancı ülke mahkeme kararı hakkında Türk Mahkemelerince tanıma ve tenfiz kararı gerekmektedir.

Pasaport müracaatında bulunan vatandaşlarımıza pasaportlar aynı il nüfusuna kayıtlı olanlara (2) gün, yabancı İl nüfusuna kayıtlı olanlara (4) iş günü içinde verilir.

Umuma Mahsus pasaportlar en az (6) ay , en fazla (5) yıl süre olarak düzenlenmektedir.

Pasaport işlemleri, ilimiz Merkez Pasaport Şube Müdürlüğü’nden, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ve Dış İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport ünitelerinden yürütülmektedir.

SÜRE HARÇ BEDELİ PASAPORT BEDELİ TOPLAM
6 Aylık 102.40 TL 81.00 TL 183.40 TL
1 Yıllık 143.30 TL 81.00 TL 227.30 TL
2 Yıllık 246.80 TL 81.00 TL 327.80 TL
3 Yıllık 353.00 TL 81.00 TL 434.00 TL
5 Yıllık 500.30 TL 81.00 TL 581.30 TL

 


Hususi damgalı pasaport(Yeşil) harçtan muaf olup Pasaport Cüzdan Bedeli: 81.00 TL dir.

NOT: PASAPORT MÜRACAATLARI SAAT 15.30 İTİBARİYLE SONA ERMEKTEDİR. LÜTFEN BU SAATDEN ÖNCE PASAPORT MÜRACAATI İÇİN ŞUBEMİZE UĞRAYINIZ.

HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT

Bu pasaportu almaya hakkı olan kişiler aşağıya sıralanmıştır:


1- TBMM eski üyelerine, eski bakanlara

2- Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine

3- Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara,

4- Görevleri süresince Büyükşehir Belediye Başkanları ile İl ve İlçe Belediye Başkanlarına ,

5- Bugün birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroda bulunanlar ile aynı hizmet süresi ve aynı ünvanda bulunup bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise,

6- Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise,

7- Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına bu neviden pasaport verilir veya baba ve annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Refakat hanesine kayıtlı bulanan çocuklar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde yurt dışına çıkamazlar.

Hususi Damgalı Pasaportlar 4 yıl süreli olarak İl Emniyet Müdürlükleri tarafından verilir.

Harca tabi olmayıp yeni pasaportlarda 70.00 TL cüzdan bedeli alınır.

İstenen Belgeler

1- Emekliler için Emekli oldukları kurumdan emekli oldukları tarihteki kadro derecelerini belirten yazı ve İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinden temin edebilecekleri form,


2- Çalışanlar için çalıştıkları kurum tarafından doldurulup onaylanmış form,

3- 4 adet ‘4.5x6 ebadında) fotoğraf, ( Temditler için 3 adet ),

4– Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,

5– Reşit olmayanlar veya mahcurların kanuni temsilciliklerinden muvafakatname.

HİZMET PASAPORTU

Bu pasaport, diplomatik veya Hususi Damgalı Pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya Belediyelerce resmi vazife ile yurt dışına gönderildiklerinde veya yurt dışına vazifeye alındıklarında verilir. Türkiye Cumhuriyeti`nin üyesi bulunduğu Milletler Arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport Emniyet Genel Müdürlüğünce verilmektedir.


İstenen Belgeler

1- Bakanlık onayı ve Pasaport talep yazısı, Üniversite mensuplarından YÖK yazısı,


2- Form dilekçe,

3- 3 adet ( 4.5x6 ebadında) fotoğraf ( Temditler için 2 adet)

4- Nüfus cüzdanı veya noterden tasdikli örneği

5- Reşit olmayanların kanuni temsilcilerinin muvafakat namesi istenir.

DİPLOMATİK PASAPORTLAR

Bu pasaport, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir.


Diplomatik Pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami 2 yıl için, daimi görevle gidenlere de azami 4 yıl için geçerli olmak üzere verilip, icabında aynı müddetle 3 defa temdit olunur.

Diplomatik Pasaportlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay 1. ve 2. Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, Eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına, eski Başbakanlara, Dışişleri eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik ünvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan Dışişleri Danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliklerinin nezninde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya Milletlerarası teşekküller nezninde daima veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik Pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri, devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi Diplomatik Pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür.

Diplomatik Pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanlarında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına dahi Diplomatik Pasaport verilir veya bunlar baba ve annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir.

Diplomatik Pasaportların refakat hanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sahibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.

Diplomatik pasaportlarda, sahiplerinin veya varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer adet fotoğraflarının pasaport üzerinde olması lazımdır.

Diplomatik Pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.